جهت باز شدن منوی اصلی و جستجو اینجا کلیک کنید.

تحلیل مسیر در لیزرل

تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری) ابزاری قدرتمند در دست پژوهشگر است که وی را در چگونگی تدوین مبانی و چهارچوب نظری پژوهش در قالب مدل اندازه گیری و ساختاری یاری می رساند. علاوه بر آن تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری) با بهره گیری از داده های تجربی امکان آزمون مدل تدوین شده را به عنوان یک کل فراهم آورده و با شاخص هایی که در برابر پژوهشگر قرار می دهد وی را در اصلاح و بهبود مدل تدوین شده راهنمایی می کند.

آن چه تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری) را قدرتمند ساخته یکی آن است که به لحاظ روش شناختی از دقت بالایی برخوردار است چرا که با متغیرهای پنهان  واقعا به عنوان سازه هایی برخورد می کند که در سنجش آن ها خطا وجود دارد  و دیگر آن که به لحاظ کاربردی با شرایط واقعی زندگی اجتماعی بسیار نزدیک است چرا که در فضایی چند متغیره امکان تحلیل داده ها را فراهم می آورد. تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری) را می توان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری می رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آن گرفته تا تحلیل داده های تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد. تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری) به طور معمول ترکیبی از مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است. بر مبنای مدل اندازه گیری، محقق تعریف می کند که کدام متغیرهای مشاهده شده یا معرف ها اندازه گیرنده کدام متغیرهای پنهان هستند و بر پایه تحلیل مسیر (مدل های ساختاری) مشخص می شوند که کدام متغیر مستقل دارای تاثیر بر متغیر وابسته اند و این که کدام متغیرها با یکدیگر همبستگی دارند. مدلسازی معادلات ساختاری به طور همزمان به ارزیابی کیفیت سنجش متغیرها و مقبولیت اثرات مستقیم و غیر مستقیم می پردازد. هم چنین تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری)به ارزیابی تعامل های تعریف شده میان متغیرها نیز می پردازد.
با وجود پیچیدگی های نهفته در تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری)، به دلیل تعداد متغیرها و تعداد پارامترهای قابل تعربف در مدل های تدوین شده، اصل کلی حاکم بر آن را می توان ساده دانست. این اصل تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری)بیان می کند که اگر بتوان داده های ورودی را با استفاده از مدل تدوین شده و پارامترهای برآورد شده بر مبنای همان داده ها بازتولید کرد این به معنای آن است که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. در تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری)قابل قبول بودن مدل به داشتن زیربنای نظری و تجربی برای حضور یا عدم حضور متغیرها و پارامترها در مدل نیز مربوط می شود. به این ترتیب هر چه بازتولید داده ها (با استفاده از پارامترهای تعریف شده در مدل که هر کدام دارای توجیه نظری هستند) به مقادیر اولیه آن ها نزدیک تر باشند می توان مدل را قابل قبول تر تلقی کرد.  با توجه به این که در مدلسازی معادلات ساختاری، داده های ورودی اغلب به شکل ماتریس واریانس-کواریانس هستند می توان گفت  هرچه بتوان با استفاده از پارامترهای برآورد شده، ماتریس واریانس-کواریانسی نزدیک به ماتریس اولیه را بازتولید کرد، داده های گردآوری شده مدل نظری تدوین شده را بیشتر مورد حمایت قرار داده اند.
به طور خلاصه  تحلیل مسیر یا مدل ساختاری نشان دهنده روابط بین متغیرهای مکنون تحقیق می باشد. در واقع ما به دنبال آن هستیم که روایط بین متغیرهای مستقل و وابسته را بر اساس فرضیه ها و نظریه ها رد یا تایید و تحلیل نماییم. بدین منظور در نرم افزار لیزرل به منظور کشف روابط علی و معلولی به دو روش می توانیم به تحلیل مسیر اقدام نماییم:

1- روش لیزرل پروجکت (LISREL Project)

2- روش ترسیمی مسیر (Path Diagram)
 
ورود داده ها در نرم افزار لیزرل

در این مثال 4 متغیر مکنون با 13 سوال می باشد که متغیر اول تا سوم هر کدام با 3 سوال و متغیر چهارم با 4 سوال در تحلیل مسیر قرار می گیرد که 273 نفر به این سوالات پاسخ داده اند.

1- نرم افزار لیزرل را اجرا نموده و از زبانه File گزینه Import Data را انتخاب نمایید.

 

 


2- در پنچره جدید محل فایلی که با فرمت اس پی اس اس (SPSS) ذخیره نموده اید که معمولا با پسوند (.sav) می باشد را انتخاب نمایید

 

 

3- پس از انتخاب، لیزرل از شما می خواهد تا فایل را با نام جدید در قالب فرمت PRELIS Data  (*.psf) ذخیره نمایید.

 

 

 

4- پس از ذخیره سازی شکل زیر در محیط لیزرل به نمایش در می آید. این شکل همان اطلاعات داده ها می باشد که 273 نفر پاسخ داده اند.

 

 

 

5- حال می باید نوع متغیرها را به حالت پیوسته تبدیل کنیم. برای این کار از زبانه Data گزینه Define Variable  را انتخاب و در پنجره جدید کلیه متغیرها را انتخاب نموده و بر روی Variable Type کلیک نموده  و گزینه  Continuous و سپس OK کلیک نمایید. کلیه متغیرها به حالت پیوسته تبدیل شدند.

 

 

 

6- به منظور گرفتن خروجی ماتریس کواریانس مسیر زیر را طی نمایید

الف- از منوی اصلی لیزرل گزینه Statistics را انتخاب نموده و گزینه Output Option را انتخاب نمایید.

 

 

 

ب- هر دو گزینه Save to file و LISREL System Data در حالت انتخاب شده باشد.

 

 

 

 

ج- بر روی OK کلیک نموده تا ماتریس کواریانس به نمایش درآید.

 

 

7- تحلیل مسیر با روش ترسیمی مسیر (Path Diagram) در نرم افزار لیزرل

در این تمرین تحلیل مسیر را با روش Path Diagram تشریح می کنیم.

الف- از منوی لیزرل زبانه New را انتخاب نموده و سپس از پنجره به نمایش درآمده بر روی Path Diagram کلیک نموده تا انتخاب شود

ب- بر روی OK کلیک نمایید

 

 

 

ج- صفحه ای با نام save as  باز می شود که از شما می خواهد برنامه لیزرل نامی گذاشته و آن را با پسوند Path Diagram (*pth) ذخیره نمایید.

 

 

 

د- صفحه جدید به نمایش در می آید که خالی است. در نوار ابزار لیزرل گزینه Setup  را انتخاب نموده  و گزینه Variable  را انتخاب نمایید.

 

 

ذ- پنجره ای با نام Labels باز می شود که از دو ستون Observed Variable و Latent Variable تشکیل شده است. در ستون Observed Variable سوالات پرسشنامه که قبلا ذخیره شده فراخوانده می شود. برای این کار بر روی گزینه Add/Read Variable کلیک نمایید. در کادری که باز می شود زبانه Read from file را بر روی حالت PRELIS System file قرار دهید. سپس بر روی Browse کلیک نمایید.

ر- فایلی که قبلا ذخیره شده بود که حاوی فایل تبدیل شده داده های لیزرل می باشد را انتخاب نمایید.

ز- بر روی Open کلیک نموده تا متغیرهای مشاهده پذیر در قسمت File Name  ظاهر گردد.

 

 

 

چ- در کادر  Add/Read Variable بر روی OK کلیک نموده تا متغیرها در باکس Observed Variable از کادر Labels نمایش داده شود.

 

 

 

خ- در کادر Labels از باکس Observed Variable بر روی عدد 1 برای متغیری با نام  CONST  کلیک نموده تا انتخاب شود و سپس بر روی دکمه Delete صفحه کلید خود کلیک نمایید تا حذف شود. سپس پیغام را تایید کنید.

 

س- در کادر  Labels بر روی گزینه Add Latent Variables کلیک نموده و در کادر جدید نام های چهار متغیر هر بار وارد می کنیم و سپس بر روی OK  کلیک می کنیم.

 

 

 

ش-  بر روی Next کلیک نمایید.

 

 

 

ف- در کادر Data در قسمت  Number of Observation تعداد پاسخ دهندگان را وارد نموده و سپس بر روی OK  کلیک نمایید.

 

 

 

ق- وارد محیط اصلی لیزرل شده و در این قسمت در سمت چپ در دو ستون مجزا Observed Variable و  Latent Variable را مشاهده می نمایید. در ابتدا متغیرهای مشاهده شده را با کشیدن و انداختن به صفحه سفید منتقل و سپس متغیرهای مکنون را منتقل نمایید.

پس از انتقال می بایست متغیر مستقل و وابسته مشخص شود. بدین منظور از ستون سمت چپ که مربوط به متغیرهای مشاهده شده (Observed Variable)و و متغیرهای مکنون (Latent Variable) می باشد  در صورتی که متغیر مربوط وابسته است مربع کنار آن را تیک دار کنید. با تیک دار کردن متغیر مکنون وابسته به رنگ زرد و متغیرهای مشاهده شده آن به رنگ آبی تغییر پیدا می کند.

 

 

ص- از نوار ابزار، ابزار پیکان را انتخاب و ارتباط بین متغیرها را برقرار می کنیم.

 

 

ض- بار رفتن به منوی Setup و انتخاب Build SIMPLIS Syntax یا کلیک بر روی دکمه F8 فایل به سیمپلیس تبدیل شده و کادر آن باز می شود

ن- بر روی آیکون  Run () کلیک نموده تا مدل اجرا شود. کلید میانبر آن F5 می باشد.

 

 

و- برای ارزیابی مدل می توان از کادر Path Diagram زبانه ای با نام Estimate قرار دارد که حاوی ضرائب استاندارد نشده، ضرائب استاندار شده، ضرائب تی و ... می باشد.

 

ط- برای ارزیابی کلی مدل از منوی Output  گزینه Fit Indices را انتخاب نمایید. خروجی به شکل زیر می باشد.

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

هدر فوتر

درباره ژورنال پیپر

وب سایت علمی پژوهشی ژورنال پیپر با هدف ارائه خدمات تحلیل آماری پروژه های تحقیقاتی، مقالات علمی به زبان انگلیسی از پایگاه های معتبر، پرسشنامه های استاندارد، آموزش نگارش پروپوزال و پایان نامه در حوزه علوم مدیریت و علوم اجتماعی راه اندازی گردید.

تماس با ژورنال پیپر

آدرس: مازندران، چالوس، خیابان هفده

شهریور، جنب هتل ملک، شکوفه ششم

ارتباط با مشتریان : 9711 072 0912

تلفن ثابت:             349 22 521 011

ایمیل:           این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نماد اعتماد الکترونیک و نماد ساماندهی

logo-samandehi